Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen for Serla-nettstedet ("Personvernerklæring") beskriver vår behandling av personopplysninger, inkludert en beskrivelse av de innsamlede personopplysningene og hvordan personopplysningene behandles. Denne personvernerklæringen kan endres uten forvarsel i den utstrekning det er tillatt ifølge gjeldende lovgivning.

 

1.   Behandlingsansvarlig

 

Metsä Tissue Oyj, registrert adresse til hovedkontoret: Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finland

2.   Kontaktperson

Kontakt oss via e-post: privacy@metsagroup.com

 

 

3.   Formålet og det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger

Metsä Tissue er en del av Metsä-gruppen. Personopplysningene blir brukt av Metsä Tissue og dets datterselskaper og dersom det er nødvendig av selskaper som tilhører Metsä-gruppen

Personene hvis personopplysninger behandles, er besøkende på nettstedene til Serla og alle personer som gir tilbakemelding. 

Metsä Tissue bruker de innsamlede personopplysningene til å ta kontakt med deg i forbindelse med tjenester du har forespurt. Metsä Tissue kan også bruke personopplysninger for å støtte sin forretningsanalyse og -drift, samle forretningsinformasjon, forbedre produkter og tjenester, tilpasse innhold og annonsering.

Vårt rettslige grunnlag for å samle inn og behandle personopplysninger er dersom du surfer på nettstedet, en legitim interesse for å samle opplysninger om besøkende på nettstedet for å utvikle våre tjenester og gi målrettet annonsering for en bedre annonseringsopplevelse. Dersom du som kunde legger igjen en tilbakemelding, har Metsä Tissue en legitim interesse for å behandle opplysningene for å forbedre produktene og tjenestene, samt for å svare på tilbakemeldingen dersom det blir forespurt. For direkte markedsføringsformål ber vi om samtykke for ulike markedsføringskanaler, og hvis opplysningene dine ikke blir samlet inn eller behandlet med andre tjenester, blir personopplysninger da samlet inn og behandlet basert på samtykke. Du kan også legge igjen personopplysningene dine når du deltar i en markedsføringskampanje eller lignende. Når du gjør det, inngår Metsä Tissue og du en avtale der Metsä Tissue er ansvarlig for å levere tjenesten du har bedt om (dvs. å inngå i en lotteritrekning, levere din mening om Metsä Tissue-produkter eller -tjenester), og dine opplysninger blir samlet og behandlet basert på den avtalen. 

Metsä Tissue utleverer ikke personopplysninger til uautoriserte tredjeparter. Metsä Tissue kan dele personopplysningene med tredjeparter Metsä Tissue har engasjert for å levere tjenester. Disse selskapene er kontraktmessig forpliktet til kun å bruke personopplysninger som er utlevert til dem, for å utføre de avtalte tjenestene. Metsä Tissue kan også utlevere personopplysninger til myndigheter eller andre tredjeparter, hvis det kreves i henhold til gjeldende lovgivning.

 

4. Behandlede personopplysninger

Personopplysninger som:

·     Navn,

·     Gateadresse, postnummer, sted, land,

·     Telefonnummer,

·     E-postadresse,

·     Kjønn,

·     Husholdningsstørrelse,

·     Fødselsdato,

 

 

Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med bruk av tjenesten/nettsiden osv., som:

·     bruk av tjeneste/nettsted,

·     enhetsinformasjon,

·     logginformasjon,

·     IP-adresse,

·     stedsinformasjon,

·     informasjonskapsler og lignende teknologi,

 

 

5. Vanlige kilder til informasjon og informasjonskapsler

 

 

Personopplysninger leveres av personen selv ved bruk av nettsiden og innsending av tilbakemeldinger fra kunder. Personopplysninger samles også inn av Metsä Tissue i forbindelse med den enkeltes bruk av tjenesten.

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å gjøre søkingen din på nettet bedre og mer personlig. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens enhet av en nettleser. Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på:

https://www.metsagroup.com/en/Pages/cookies.aspx

Ved å bruke tjenesten godkjenner du bruk av informasjonskapsler. Hvis du vil deaktivere informasjonskapsler, bør du se i hjelpemenyen i nettleseren for å lære hvordan du deaktiverer informasjonskapsler. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan du ikke få tilgang til eller bruke tjenesten

 

6. Vanlige destinasjoner for utleverte data og hvorvidt dataene overføres til land utenfor EU/EØS

 

Metsä Tissue kan behandle personopplysninger i jurisdiksjoner hvor Metsä Tissue har tilstedeværelse. I noen tilfeller bruker Metsä Tissue eksterne tjenesteleverandører til å samle, bruke, analysere og på annen måte behandle informasjon på sine vegne. Disse tjenesteleverandørene er forpliktet til kun å bruke personopplysninger som deles med dem, til å utføre tjenestene Metsä Tissue har ansatt dem for å levere.  Metsä Tissue kan også dele dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å overholde gjeldende lov, forskrift, rettslig prosess eller håndhevbar myndighetsforespørsel.

Personopplysningene kan behandles innenfor EU/EØS og utenfor EU/EØS. Metsä Tissue overfører kun dine personopplysninger utenfor EU/EØS i samsvar med et av de rettslige grunnlagene som er beskrevet nedenfor:

• mottakerlandet vurderes av EU-kommisjonen å gi tilstrekkelig vern for dine personopplysninger;

• vi har sørget for tilbørlige garantier for overføringen ved å bruke modellklausulene for overføring av personopplysninger til tredjeland, utstedt av EU-kommisjonen; eller

• du​har gitt ditt samtykke til overføringen, eller det foreligger et annet rettslig grunnlag for overføringen i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

7. Personvern

Personopplysninger behandles fortrolig og med forsiktighet. Personopplysningene er bare tilgjengelige for ansatte hvis jobb krever behandling av personopplysningene.

Brukerne logger inn på systemet som inneholder personopplysninger, ved å enten angi sin personlige bruker-ID og passord, eller ved å bruke single-sign on-teknologi. Brukerrettigheter krever egen godkjenning fra nominert Metsä Tissue-personell.

Alle personopplysninger er beskyttet av regelmessig gjennomgåtte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot utilsiktet eller ulovlig tilgang, endring, ødeleggelse eller annen behandling, inkludert uautorisert utlevering og overføring. Sikkerhetsforanstaltningene omfatter en egnet brannmurkonfigurasjon, sikre serverrom og oppdatert IKT-systemtilgangsadministrasjonspraksis.

 

 

8. Dine rettigheter

 

 

 

 

 

 

Du har rett til:

• innsyn i, oppdatering, fjerning og korrigering av dine personopplysninger.

• trekke tilbake samtykket ditt, dersom behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke. Personopplysningene dine behandles kun til markedsføringsformål ved samtykke, og du kan trekke tilbake ditt samtykke som beskrevet nedenfor.

• protestere mot bruken av dine personopplysninger av grunner knyttet til din særskilte situasjon dersom vårt rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger er vår legitime interesse;

• kreve at Metsä Tissue begrenser behandlingen av dine personopplysninger; og

Du kan utøve rettighetene dine ovenfor ved å kontakte oss via personvernsnettsiden vår, ved å besøke oss personlig eller per post på adressen angitt i del 8. Metsä Tissue kan be deg om å spesifisere forespørselen din skriftlig, og vil alltid bekrefte identiteten din før forespørselen din behandles.

Hvis du er utilfreds med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten, som er ansvarlig for å overvåke overholdelse av gjeldende personvernlovgivning.

 

Forespørsler skal sendes skriftlig til:
Metsä Tissue Oyj

Attn:  Legal Services

Revontulenpuisto 2

02100 Espoo

Finland

 

Forespørsel kan leveres personlig til følgende adresse:
Revontulenpuisto 2

020100 Espoo

Finland

Når du leverer en forespørsel personlig, må det fremvises et gyldig legitimasjonskort med bilde.

 

 

 

 

 

 

9. Datalagringserklæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig og berettiget, eller i henhold til gjeldende lovgivning.

Personopplysningene til besøkende på Metsä Tissues Serla-nettsted og personer som sender oss tilbakemeldinger, behandles aktivt gjennom hele levetiden til det nevnte samarbeidet. Personopplysningene merkes som passive på slutten av samarbeidet og brukes deretter ikke lenger aktivt. Alle personopplysninger som er merket som passive, vil bli slettet i henhold til Metsä Tissues retningslinjer for datalagring. Personopplysningene kan imidlertid oppbevares i en utvidet tidsperiode dersom dette er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, eller for å fremme krav eller på grunn av rettssaker eller interne granskninger.

 

Våre nettsider bruker informasjonskapsler for å gjøre søkingen din på nettet bedre og mer personlig. Ved å bruke våre nettsider samtykker du i bruk av informasjonskapsler. Lær mer. Lukk